BV SHT, Weißenberg

> Bildarchiv

Kunde: GOLDBECK Ost GmbH